Visjon og misjon

Visjon

Gjennom våre selskaper skal vi bidra til en smartere verden av maritime produkter og tjenester.

Misjon

Scana ASA skal, gjennom erfaring og aktivt eierskap, veilede og utvikle våre selskaper til å oppnå lønnsom og bærekraftig vekst og utvikling.